Skip Navigation Links
Pasirinkite prisijungimo būdą
Labai svarbūs pranešimai

Informuojame kas žinotina  Pasirenkant prisijungimo būdą :

Per išorines sistemas - būdas skirtas tik ūkio subjektų naudotojams. Plačiau apie šių naudotojų registravimą.

Vidiniams AIS naudotojams - būdas skirtas VMI ir kitų kontrolės institucijų darbuotojams.

Svarbūs pranešimai

ČIA galite pasitikslinti Bendrijos teritorijoje registruotų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų, sandėlių ir registruotų gavėjų akcizų identifikacinius numerius (SEED) ir jiems registruotas prekių kategorijas

 

Informuojame, kad siekdami užtikrinti tinkamą šios svetainės veikimą, naudojame techninius slapukus.                                                  Daugiau informacijos: Slapukų politika                                                                     

 

Informacija apie importo / eksporto įforminimą Muitinės departamento interneto svetainėje.

Tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių naudojimo reglamentavimo pasikeitimai ir naujojo posistemio atvėrimo atmintinė.

Akcizų deklaracijos teikiamos Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijos EDS'e elektroniniu būdu teikiamos tik sudarius dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Plačiau apie EDS galite sužinoti čia.

Atsarginių procedūrų taikymo atveju, prašome naudoti šią atsarginio lydraščio formą - FAD 

Dėl e-AD vežėjo duomenų.      Atkreipiame dėmesį, kad e-AD įvedimo lango „Vežėjo informacijos“ langelio „Vežėjo duomenys“ pavadinimas patikslintas vadovaujantis 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 684/2009, t.y. panaudotas 1 lentelėje nurodyto Elektroninio administracinio dokumento 14 langelio pavadinimas   „Vežimo organizatorius“.    Vadovaujantis Reglamentu, šio langelio pildymas yra privalomas, kai už vežimo paslaugų organizavimą yra atsakingas ne prekių siuntėjas ir ne gavėjas, bet prekių savininkas arba kitas asmuo.

 Prekiautojų žymėtais degalais darbuotojų darbo AIS vedlys. Prekiautojai lengvatiniais degalais dirba su e-leidimais. Plačiau apie tai. Degalų tiekėjai gali naudotis tinklinėmis paslaugomis - Degalinių / tiekėjų sąsajos su AIS specifikacija.

Konsultacijų mokesčių mokėtojams teikimas
VMI primena, kad konsultacijas visais mokesčių klausimais ir bendrąją informaciją galite gauti ir paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonais.

Mokesčių informacijos centras taip pat registruoja AIS-EMCS darbingumo sutrikimus.
trumpasis telefono numeris 1882
skambinant iš užsienio +370 5 2553190
kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams 8 700 55 882
plačiau apie VMI konsultacijas spauskite čia